tirsdag 24. november 2020

Systematisk konstruksjon av tanke/ide.

 PSL.method(" Cognitive Information Exchange System ",{

AVC (Abstract Void Canvas) - Initial referanse (metode).

CCM (Component Component Modelling) - Modellering (verktøy)

ACI (Acronym Chain Implementation) - Datakomprimering (verktøy)

VVR (Visual Verbal Representation) - Tanke/ide fremstilling (system)

'VVR dokumenter' benyttes i systematiske konstruksjoner og fremstillinger av tanke/ide. 1.0 er med bruk av penn/blyant og papir. 2.0 vanlig tekstdokument. 3.0 Webbasert.

Emblem Implementation (EI)  + Initial Object (IO)

VVR er under utvikling men er blitt benyttet i årevis.

})< CIES >


mandag 16. november 2020

Målpyramiden

 PSL.method(" Pyramid Of Goals ",{

    Spørsmålet vedrørende 'hva er den neste logiske komponent?' Kommer man stadig tilbake til.

Derfor vil det være gunstig å systematisk kartlegge fremtidige komponenter basert på de målene man til en hver tid setter seg.


Ethvert mål vil kunne kategoriseres etter hvor utfordrende de er å gjennomføre, fra "uunngåelig" til "umulig".

'Top down': Man begynner med å sette svært høye mål som man splitter opp i stadig enklere delmål. 

'Bottom up': Man begynner med å sette det enkleste delmålet først, for så legge til mer utfordrende mål.

'Eternal perfekt' er det ultimate målet man aldri vil oppnå, men alltid vil strekke seg etter.

Det første målet vil være å definere et system som legger grunnlaget for bruk av penn/blyant og papir som verktøy i en systematisk fremstilling av tanker og ideer.

 })< POG >