mandag 16. november 2020

Målpyramiden

 PSL.method(" Pyramid Of Goals ",{

    Spørsmålet vedrørende 'hva er den neste logiske komponent?' Kommer man stadig tilbake til.

Derfor vil det være gunstig å systematisk kartlegge fremtidige komponenter basert på de målene man til en hver tid setter seg.


Ethvert mål vil kunne kategoriseres etter hvor utfordrende de er å gjennomføre, fra "uunngåelig" til "umulig".

'Top down': Man begynner med å sette svært høye mål som man splitter opp i stadig enklere delmål. 

'Bottom up': Man begynner med å sette det enkleste delmålet først, for så legge til mer utfordrende mål.

'Eternal perfect' er det ultimate målet man aldri vil oppnå, men alltid vil strekke seg etter.

Det første målet vil være å definere et system som legger grunnlaget for bruk av penn/blyant og papir som verktøy i en systematisk fremstilling av tanker og ideer.

 })< POG >

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar