tirsdag 24. november 2020

Systematisk konstruksjon av tanke/ide.

 PSL.method(" Cognitive Information Exchange System ",{

AVC (Abstract Void Canvas) - Initial referanse (metode).

CCM (Component Component Modelling) - Modellering (verktøy)

ACI (Acronym Chain Implementation) - Datakomprimering (verktøy)

VVR (Visual Verbal Representation) - Tanke/ide fremstilling (system)

'VVR dokumenter' benyttes i systematiske konstruksjoner og fremstillinger av tanke/ide. 1.0 er med bruk av penn/blyant og papir. 2.0 vanlig tekstdokument. 3.0 Webbasert.

Emblem Implementation (EI)  + Initial Object (IO)

VVR er under utvikling men er blitt benyttet i årevis.

})< CIES >


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar