tirsdag 24. november 2020

Systematisk konstruksjon av tanke/ide.

 PSL.method(" Cognitive Information Exchange System ",{

AVC (Abstract Void Canvas) - Initial referanse (metode).

CCM (Component Component Modelling) - Modellering (verktøy)

ACI (Acronym Chain Implementation) - Datakomprimering (verktøy)

VVR (Visual Verbal Representation) - Tanke/ide fremstilling (system)

'VVR dokumenter' benyttes i systematiske konstruksjoner og fremstillinger av tanke/ide. 1.0 er med bruk av penn/blyant og papir. 2.0 vanlig tekstdokument. 3.0 Webbasert.

Emblem Implementation (EI)  + Initial Object (IO)

VVR er under utvikling men er blitt benyttet i årevis.

})< CIES >


mandag 16. november 2020

Målpyramiden

 PSL.method(" Pyramid Of Goals ",{

    Spørsmålet vedrørende 'hva er den neste logiske komponent?' Kommer man stadig tilbake til.

Derfor vil det være gunstig å systematisk kartlegge fremtidige komponenter basert på de målene man til en hver tid setter seg.


Ethvert mål vil kunne kategoriseres etter hvor utfordrende de er å gjennomføre, fra "uunngåelig" til "umulig".

'Top down': Man begynner med å sette svært høye mål som man splitter opp i stadig enklere delmål. 

'Bottom up': Man begynner med å sette det enkleste delmålet først, for så legge til mer utfordrende mål.

'Eternal perfect' er det ultimate målet man aldri vil oppnå, men alltid vil strekke seg etter.

Det første målet vil være å definere et system som legger grunnlaget for bruk av penn/blyant og papir som verktøy i en systematisk fremstilling av tanker og ideer.

 })< POG >

Tankespekteret

  Den 'tanketekniske forskningen' fortsetter i og med denne bloggen.

PsychoScientoLogy (PSL) 'Læren om sinnsvitenskap' er et 'tanketeknisk verktøy' som beskriver en metode 'method', som benytter følgende syntaks:

    PSL.method(" navn ",{ beskrivelse })< id > 

Og med denne metoden defineres grunntanken:

PSL.method(" Specter Of Thought's ",{

    En referanse til 'absolutt all tenkelig tanke', legger en symbolsk ramme rundt området man vil operere innenfor, i konstruksjonen av tanke/ide.

'Tankespekteret' - den første logiske komponent.

})< SOT >

fredag 13. november 2020

CyberMindZone (Norge): Meningen med livet

CyberMindZone (Norge): Meningen med livet:  Ved å studere universet vil man nødvendigvis identifisere bevissthet som den mest åpenbare egenskap av alle, da den legger grunnlaget for ...

En tankekonstruksjon

Aktøren

CyberMinds Technology & Research (ZMT&R) er et privat uavhengig forskningsteam som driver en spesialisert forskning innenfor bevissthet og intelligens utvikling.

Deler av denne forskningen innebærer utviklingen av en type 'tanketeknologi' som implementeres i forskningen og videre utvikling.

 ZyberCoreX (ZCX) systemet er det optimale 'tanketekniske system'.

'Tanketeknologien' kan benyttes i en systematisk konstruksjon og fremstilling av tanke/ide.

onsdag 11. november 2020

Tanketeknologi

Den systematiske konstruksjonen av tanke/ide åpnet døren inn til et lite utforsket område på tvers av psykologi, filosofi og datavitenskap.

Jeg har utarbeidet et 'tanketeknisk system' som legger til rette for en stadig forbedret konstruksjon og fremstilling av tanker og ideer.

Og jeg har utnyttet denne forbedringsprosessen til det fulleste, og sitter derfor igjen med det 'optimale tanketekniske systemet'. 

Dette legger grunnlaget for en bærekraftig 'tanketeknologisk forskning', og utvikling av 'tanketekniske' metoder, verktøy og system, perfekt tilpasset oppgaver de er ment å løse.

Denne bloggen er dedikert til utarbeidelsen av en 'tanketeknologisk forskningsteori'.