mandag 16. november 2020

Tankespekteret

  Den 'tanketekniske forskningen' fortsetter i og med denne bloggen.

PsychoScientoLogy (PSL) 'Læren om sinnsvitenskap' er et 'tanketeknisk verktøy' som beskriver en metode 'method', som benytter følgende syntaks:

    PSL.method(" navn ",{ beskrivelse })< id > 

Og med denne metoden defineres grunntanken:

PSL.method(" Specter Of Thought's ",{

    En referanse til 'absolutt all tenkelig tanke', legger en symbolsk ramme rundt området man vil operere innenfor, i konstruksjonen av tanke/ide.

'Tankespekteret' - den første logiske komponent.

})< SOT >

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar