fredag 13. november 2020

Aktøren

CyberMinds Technology & Research (ZMT&R) er et privat uavhengig forskningsteam som driver en spesialisert forskning innenfor bevissthet og intelligens utvikling.

Deler av denne forskningen innebærer utviklingen av en type 'tanketeknologi' som implementeres i forskningen og videre utvikling.

 ZyberCoreX (ZCX) systemet er det optimale 'tanketekniske system'.

'Tanketeknologien' kan benyttes i en systematisk konstruksjon og fremstilling av tanke/ide.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar